Bệnh Tiêu Hoá

Thuốc cho chứng trào ngược dạ dày
#Bệnh Tiêu Hoá

Thuốc cho chứng trào ngược dạ dày

Trào ngược dạ dày thực quản được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó tức là  do các chất dịch ở dạ dày bị đẩy ngược lên thực quản gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Các dịch axit này vượt qua lỗ tâm vị nằm giữa dạ dày và thực quản để trào ngược lại thực quản

loading